READING

Viţa de vie nobilă – viţa de vie hibridă (vin nob...

Viţa de vie nobilă – viţa de vie hibridă (vin nobil – vin hibrid)

Viţa de vie nobilă este o apariţie relativ nouă, fiind necesar ă o detaşare de viţa de vie hibridă, o consecinţă a atacului de Filoxeră. Phylloxera vastatrix, o insectă adusă din America de Nord, la care viţa de vie (vitis vinifera) nu a rezistat, astfel că, din 1863 până în 1893 toate viile europene au fost distruse. Toate tratamentele încercate de distrugere a dăunătorului au fost sortite eşecului, cu atât mai mult cu cât filoxera atacă rădăcina şi tratamentul în sol a acesteia ar fi foarte dificilă. O soluţie de compromis a fost hibridarea, adică încrucişarea soiurilor sensibile europene cu soiurile rezistente americane. Viţele rezultate au fost denumite hibrizi producători direcţi (HPD). Soluţia se pare că a fost nefericită, deoarece vinurile rezultate din vinificarea strugurilor hibrizi sunt inferioare calitativ. Dar avantajele rezistenţei la filoxeră, precum şi la alte boli şi dăunători, au făcut să se răspândească foarte repede în Europa, de atunci fiind pline curţile noastre, parţial şi grădinile din spatele casei, de aceste soiuri.

O altă soluţie care a fost găsită pentru a salva soiurile valoroase, deoarece precedenta doar le-ar fi înlocuit cu soiuri inferioare, a fost altoirea, adică utilizarea rădăcinii de la viţa de vie americană, denumită portaltoi, şi a altoiului, partea aeriană care şi rodeşte de la viţa de vie europeană devenind astfel viţa de vie nobilă. Această soluţie a altoirii a rezolvat parţial atacul filoxerei. Ca urmare a acestei soluţii realizată în Franţa au fost salvate preponderent soiurile franţuzeşti, care s-au răspândit în toată lumea, devenind emblematice atât pentru vinurile albe, cât şi pentru cele roşii. Foarte multe soiuri ale Europei s-au pierdut, fiind ir ecuperabile.

Datorită riscului ca hibrizii producători direcţi să se răspândească în zonele favorabile viţei nobile, fiind o cultură foarte uşor de înmulţit şi întreţinut, la nivelul Europei s-au luat măsuri de interzicere a plantării de HPD în areale viticole, precum şi de interzicere a comercializării vinului fabricat.

Soiurile interzise atât la plantare, cât şi la comercializarea vinului în Europa sunt Noah, Othello, Isabella, Jacques Clinton şi Herbemont.

Justificarea acestei interdicţii are următoarele argumente pe lângă cele menţionate:

  • aceste soiuri nu acumulează suficiente zaharuri, fiind necesar ă completar ea lor în majoritatea anilor;
  • vinurile sunt instabile şi dezechilibrate;
  • sunt vinuri simple, rustice, fără posibilităţi de maturare şi învechire;
  • vinurile ar fi o concurenţă neloială, din cauza producţiei mari si calităţii slabe.

 


Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.